Monday, 1 October 2012

Unit Media Barisan Nasional Cybertroops, Sabah: Perbezaan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syiah

Unit Media Barisan Nasional Cybertroops, Sabah: Perbezaan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syiah: Istilah Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak asing lagi bagi masyarakat awam. Namun istilah ini di kalangan ulama, ada yang menyempitkan dan ...

No comments: